FANDOM


Československá federácia je vnútrozemský štát nachádzajúci sa v strednej Európe. Na východe susedí s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom a Rakúskom, na západe s Nemeckom a na severe s Poľskom. V roku 2013 tu žilo približne 15 932 374 ľudí. Hlavným mestom je Praha, úradnými jazykmi sú Čeština, Moravské nárečia a slovenčina.

Československo je členom Paktu socialistických mikronárodov už od svojho vzniku.

Československo sa delí na 3 republiky, ktoré majú obmedzenú autonómiu. Majú krajinského prezidenta, zemskú vládu a Zemskej zhromaždenia. Republikami Československa sú Česká republika, Moravská republika a Slovenská republika.

Zákony sú v Československej federácii zatiaľ prijímané pomocou referend. Akonáhle bude dostatok kandidátov, bude zvolené Federálne zhromaždenie, ktoré bude schvaľovať zákony. Navrhovať zákony môžu všetci občania, republiky, politické strany alebo hnutia a president. Ústavné zákony môžu byti schvaľujú len v referendách. Navrhovaní je rovnaké ako u obyčajných zákonov.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki