FANDOM


Isarnské kráľovstvo je mikronárod úplne obklopený Slovenskou republikou. Jeho územie je pochopitelne spravované Slovenskom.

Dejiny Edit

územie mikronárodu bolo súčasťou Veľkomoravskej ríše,Uhorska, Rakúsko-Uhorska,Ceskoslovenska,Slovenského štátu, Ceskoslovenska a do roku 2010 aj Slovenska.

Geografia Edit

Kráľovstvo je vnútrozemským štátom v Strednej Európe. Má rovinatý povrch.

Vodstvo Edit

Všetko územie je odvodňované riekou Nitrou ústiacej do Dunaja. .

Administratívne rozdelenie Edit

Uzemie je rozdelené na 3 kniežatstvá: