FANDOM


Mikronárod je spoločenstvo ľudí, ktoré sa od bežného národa líši tým, že nie je uznávané medzinárodným spoločenstvom. Mikronárody vznikajú ako iniciatívy skupín ľudí motivovaných širokou škálou dôvodov a záujmov.

Príkladmi mikronárodov sú napr. Ružový ostrov, Sealand či Nova Roma.


Zo slovenskej Wikipedie

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki