FANDOM


Mikronárod je spoločenstvo ľudí, ktoré sa od bežného národa líši tým, že nie je uznávané medzinárodným spoločenstvom. Mikronárody vznikajú ako iniciatívy skupín ľudí motivovaných širokou škálou dôvodov a záujmov.

Príkladmi mikronárodov sú napr. Ružový ostrov, Sealand či Nova Roma.


Zo slovenskej Wikipedie