FANDOM


Stará Tatrančina -
Používaný v: Tatranské kráľovstvo,
Spolu hovorí ním: 27
Kontinent: Europa
Jazyková rodina: (Konštruovaná)
.Tatraické jazyky
.Juhovýchodné Tatranske jazyky
.Stará Tatrančina
Officiálný jazyk v : Tatranské kráľovstvo,
Regulovaný: Tatranský Jazykový Ustav


Tatranis Lengwe Institu


Tatrančina ako úradný jazykEdit

Má v Tatranské kráľovstvo postavenie uradneho jazyka.

Nárečia Edit

  • Južné
  • Severné
  • Hozelecké


Abeceda Edit

Latinka

Hláskoslovie Edit

Spoluhlásky: b,c,d,g,h,j,k,l,m,n,p,r,s,t,v,w,,,,,,,x,z Samohlásky: a,e,i,o,u,


Gramatika Edit

Slovná zásoba Edit